Jestvujúca pergola bola zasklená - vznikla sezónna zimná záhrada

Zasklenie jestvujucej pergoly bolo navrhnuté španielskym posuvným systémom tak aby dokonale prepojilo interiér domu s vonkajším priestorom a zároveň nedochádzalo k výrazným zmenám klímy v domácnosti. Izolačné skla poskytujú skvelú svetelnú priepustnosť. Navyše sa dajú doplniť o rôzne druhy tienenia a ochrániť interiér zimnej záhrady pred jej prehrievaním.Krátky technický popis:

Španielsky posuvný systém. Izolačné skla.


#esmero #sezonnazimnazahrada #zaskleniepergoly


949 views